Contributie

 

Contributie:

€ 8.25 voor een professionele zangles

€ 8.25 voor een professionele dansles

€ 8.25 voor een professionele theaterles

 

De contributie van Stars2Go bedraagt € 91.50 per kind per maand.

Het 2e en volgende kind ontvangt 25% korting (€ 68.75 per maand/ € 6.20 per les).

Een Stars2Go lesseizoen duurt van september t/m juni, 35 lesweken + musicaldag in het theater.

Iedere lesdag bestaat uit 3 aaneengesloten lesuren:

- 1 uur zangles

- 1 uur dansles

- 1 uur theaterles

 

De contributie dient per vooruitbetaling plaats te vinden, dit d.m.v. een doorlopend automatisch incasso.  Het incasseren vindt doorgaans plaats rond de 1ste van iedere voorafgaande maand.

 

Snuffel-/ proefperiode

Na de snuffelperiode (maand september) kan er een bewuste keuze gemaakt worden om deel te gaan nemen aan de musiscallessen. Mede hierdoor stelt Stars2Go dat de verbintenis om deel te nemen aan de lessen geldt voor een geheel seizoen. Bovendien is de belangstelling om deel te nemen aan Stars2Go zo sterk toegenomen, dat er op enkele locaties wachtlijsten zijn ontstaan. Stars2Go vraagt nieuwe leden dan ook zorgvuldig te overwegen om wel/ niet deel te nemen aan de musicallessen. Deelname is immers voor een heel seizoen.

Deelname aan de snuffel-/ proefperiode geeft een 'plaatsing' garantie om in te stromen voor het gehele seizoen.

 

Annulering

Nieuwe leden hebben de mogelijkheid om aan het einde van de snuffelperiode (september) de aanmelding te annuleren.

 

Proefles

Deelname aan een Proefles is geheel gratis. Deelnemen aan een Proefles kan van september t/m januari, mits er plek is op de locatie van uw voorkeur.

 

Aanmeldingsformulier

Aanmelden kan uitsluitend en alleen met toestemming van de ouder(s) en/ of voogd (handtekening op aanmeldingsformulier). Een aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de schoolmanagers op alle Stars2Go locaties.

 

Continueringformulier

Bestaande leden hebben de mogelijkheid om aan het einde van het cursusjaar het lidmaatschap te continueren. Hiervoor dient een continueringovereenkomst te worden ingevuld. Deze continueringovereenkomst dient uiterlijk 1 juni voorafgaand aan een opeenvolgend cursusjaar door Stars2Go te zijn ontvangen. Een continueringformulier is te verkrijgen bij de schoolmanagers op alle Stars2Go locaties.

 

Jongerencultuurfonds

* Afhankelijk van het inkomen van de ouder(s)/ verzorger(s) is een bijdrage mogelijk van het jongerencultuurfonds. Neem voor meer informatie contact met ons op, of kijk op www.jongerencultuurfonds.nl/ www.jeugdsportfonds.nl).

 


 

 

 

 • Lesstructuur
 • Contributie
 • Reglementen
 • Lesrooster
 • Workshops 2019
 • Voorwaarden
 • Vacatures
 • 26
  / 09
  dr. Plesmanschool Badhoevedorp